Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid is een van de onderscheidende waarden van Indosuez Wealth Management, in de praktijk gebracht via onze activiteiten voor cliënten en medewerkers.
In Luxemburg gaan wij een stap verder dankzij onze aanpak gericht op vooruitgang en onze steun aan charitatieve en culturele activiteiten.

EEN VERANTWOORDELIJKE ONDERNEMING

Verantwoordelijkheidsgevoel is een van de kernwaarden van Indosuez Wealth Management. Dit komt tot uiting in onze gezamenlijke inspanningen om de vertrouwenspartner van onze cliënten te worden. Hiertoe beschermen we hun belangen en houden we ons aan alle wetten en regels.

 > Meer over ons algemeen beleid voor risicobeheersing

 

ONZE GROEP, DE KRACHT VAN VOORUITGANG 

Om al onze stakeholders het beste te kunnen bieden, spannen we ons daarnaast in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het kader van de ‘vooruitgangsaanpak’ van de Groep, wereldwijd een van de best aangeschreven instellingen wat dit onderwerp betreft. Ons MVO-programma heet FreD en streeft naar respect voor cliënten, medewerkers en het milieu. Dit vertaalt zich in diverse meerjarige projecten, die transversaal kunnen zijn (zoals de versterking van onze maatregelen ter preventie van marktmisbruik) of lokaal (onze Luxemburgse milieu-initiatieven om de CO2-uitstoot te beperken, onder andere door automatische uitschakeling van computers, het in stand-by zetten van servers, de verlaging van de CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen, fietsabonnementen voor medewerkers …).

> Ontdek onze wereldwijde MVO-aanpak

 

BETROKKEN BIJ EEN STICHTING VOOR MICROKREDIET

Indosuez Wealth Management is, in samenwerking met onze Groep, vanuit het Groothertogdom betrokken bij de stichting Grameen Crédit Agricole. Deze stichting naar Luxemburgs recht heeft als doel armoede en financiële uitsluiting in ontwikkelingslanden te bestrijden. Haar belangrijkste activiteit is de financiële en technische begeleiding van microfinancieringsinstanties en social businesses. Bij oprichting ontving de stichting een donatie van 50 miljoen euro van de Groep Crédit Agricole. Zij werkt samen met Professor Muhammad Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2006 en uitvinder van deze twee concepten. Het Groothertogdom Luxemburg is lid van de Raad van Bestuur van de stichting. 

 

ACTIEVE DEELNAME AAN HET SOCIALE EN CULTURELE LEVEN VAN LUXEMBURG

In alle landen waar Indosuez Wealth Management gevestigd is, toont zij haar betrokkenheid bij degenen die zich ter plaatse inspannen voor culturele en charitatieve doelen die haar na aan het hart liggen.

In Luxemburg steunen wij met name culturele verenigingen die de uitstraling van Frankrijk in het buitenland bevorderen.

Ons Luxemburgse team steunt daarnaast verenigingen die charitatieve activiteiten verrichten voor kwetsbare personen, zoals het Luxemburgse Rode Kruis en de vereniging Pour un Sourire d'Enfant – PSE Luxembourg –, die kinderen met problemen en hun familie wereldwijd helpt.

Bovendien werkt onze onderneming al sinds lange tijd samen met de Luxemburgse stichting EME, Ecouter pour Mieux s'Entendre. Deze organisatie biedt mensen die meestal zijn uitgesloten van culturele activiteiten toegang tot muziek en werkt nauw samen met de Philharmonie de Luxembourg.

In al deze projecten worden de medewerkers van Indosuez Wealth Management zo vroeg mogelijk betrokken bij vrijwilligerswerk of sponsoring, waaronder voor de NGO ‘Pour un sourire d’enfant’ in Cambodja.

Terug naar boven