Bij klachten heeft elke cliënt de mogelijkheid contact op te nemen met de Klachtendienst voor cliënten van de bank:

  • via onze website ca-indosuez.com
  • door verbinding te maken met onze beveiligde e-maildienst
  • via ons postadres: CA Indosuez Wealth (Europe), 39 allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG

We zullen uw dossier zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Als u binnen een maand na indiening van uw klacht geen antwoord of bevredigende reactie van ons hebt ontvangen, kunt u overeenkomstig de verordening CSSF 16-07 een beroep doen op de CSSF (Luxemburgse toezichthouder voor de financiële sector, contactgegevens op http://www.cssf.lu/) binnen een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop u de klacht hebt ingediend bij Indosuez Wealth (Europe). 

Terug naar boven