Governance

De toegevoegde waarde van Indosuez Wealth Management is niet alleen te danken aan onze geschiedenis en expertise, maar ook aan onze Groep Crédit Agricole en aan onze organisatie: transversaal met een solide lokale verankering.

EEN ZEER SOLIDE AANDEELHOUDER

Indosuez Wealth Management is aangesloten bij de Groep Crédit Agricole, een van de grootste banken van Europa. De groep is in Europa bovendien de marktleider op het gebied van retailbankieren, de grootste vermogensbeheerder en de grootste bank-verzekeraar. De Groep Crédit Agricole biedt onze cliënten niet alleen een onderscheidend voordeel door haar knowhow en netwerken, maar ook vanwege haar financiële middelen. Ze staat namelijk wereldwijd in de top 10 vanwege de soliditeit van haar eigen vermogen.

De afdeling vermogensbeheer binnen de Groep is georganiseerd rondom CA Indosuez Wealth (Group). Hierin verenigen zich alle gespecialiseerde teams van de Groep Crédit Agricole over de hele wereld.

De rechtstreekse aandeelhouder van onze onderneming is Crédit Agricole CIB , de financierings- en beleggingsbank van de Groep Crédit Agricole en tevens partner van onze activiteit.

Voor zowel onze cliënten als onze teams staat deze organisatievorm voor stabiliteit en exclusieve toegang tot een breed scala aan expertises.

> Meer weten over de Groep Crédit Agricole

 

EEN FEDERALE ORGANISATIE MET AANZIENLIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE

In het Groothertogdom wordt Indosuez Wealth Management in de eerste plaats belichaamd door onze leidende onderneming met de naam CA Indosuez Wealth (Europe), die onder een internationale, federaal gecoördineerde organisatie valt. CA Indosuez Wealth (Europe) is een volledige dochteronderneming van CA Indosuez Wealth (Group), waarvan de verschillende teams samenwerken in een transversaal bestuurd, uitgebreid wereldwijd netwerk. Dit staat garant voor openheid en synergie van onze vakkennis op wereldwijde schaal, met de bijbehorende voordelen voor onze cliënten.

 

LOKALE GOVERNANCE EN BESLUITVORMING

De governance van CA Indosuez Wealth (Europe) is georganiseerd rondom een Raad van Bestuur die wordt voorgezeten door de directeur-generaal van Indosuez Wealth (Group), en een algemene directie met ruime bevoegdheden.

Deze directie wordt bestuurd door Olivier Chatain, afgevaardigd bestuurder en directeur-generaal, met de ondersteuning van een klein directiecomité. Conform de regels van onze federale organisatie is hij daarnaast lid van het directiecomité van CA Indosuez Wealth (Group) en verantwoordelijk voor de coördinatie van de eurozone (behalve Frankrijk).

 

EEN GESPECIALISEERDE DOCHTERONDERNEMING

Onze federale organisatie heeft ook betrekking op CA Indosuez Wealth (Insurance Brokerage). De activiteiten van deze dochteronderneming, die een integraal onderdeel van ons vermogensbeheersegment vormen, zijn omwille van regelgeving in het Groothertogdom gevestigd.

CA Indosuez Wealth (Insurance Brokerage) is onze dochteronderneming voor levensverzekeringsmakelaardij, bestemd voor cliënten van diverse nationaliteiten aan wie zij diensten op maat biedt.

 

> Meer weten over de governance van CA Indosuez Wealth (Group)

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONZE EUROPESE FILIALEN

CA Indosuez Wealth (Europe) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze activiteiten in de eurozone, met uitzondering van Frankrijk. Zij heeft daarom voor haar Europese cliënten een netwerk van filialen buiten het Groothertogdom opgezet, ter aanvulling op de andere historische vestigingen van de groep op het continent (in Frankrijk, Monaco en Zwitserland). Deze plaatselijke organisatie bestaat uit diverse teams:

  • België telt 3 vestigingen, in Brussel, Antwerpen en Gent. Deze vormen CA Indosuez Wealth (Europe), Belgium Branch, voor de inwoners van België;
  • Spanje telt 6 vestigingen, in Madrid, San Sebastian, Bilbao, Valencia, Sevilla en Barcelona. Deze vormen CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España, voor Spaanse beleggers;
  • Italië beschikt voor een team in Milaan voor Italiaanse families en ondernemers. Deze vormen CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch.

 

TWEE STRUCTUREN VOOR HET BEHEER VAN LUXEMBURGSE FONDSEN

Bovendien bezit onze Groep een beheersmaatschappij in Luxemburg die erkend wordt door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de Luxemburgse commissie voor toezicht op de financiële sector, afgekort CSSF). Deze beheersmaatschappij heet CA Indosuez Wealth (Asset Management).

De vennootschap, die verantwoordelijkheid is voor een compleet scala aan fondsen naar Luxemburgs recht die ter beschikking zijn gesteld door cliënten van verschillende vestigingen overal ter wereld, heeft – hoewel zij pas in 2014 is opgericht – nu al meer dan 7 miljard aan activa in beheer (31/12/2017).

CA Indosuez Wealth (Asset Management) werkt voor de gehele onderneming en in samenwerking met de andere beheersmaatschappijen van de groep. Ze is van nature verbonden aan de holding, CA Indosuez Wealth (Group), waarvan zij een volledige dochter is. Zij wordt voorgezeten door Frédéric Lamotte, tevens Chief Investment Officer op wereldwijde schaal, en bestuurd door Sébastien Alusse. De vennootschap beschikt zelf weer over een dochter die is gespecialiseerd in het beheer van Private Equity-fondsen, de eveneens in Luxemburg gevestigde onderneming CA Indosuez Wealth (Private Equity).

Terug naar boven