Voor ondernemers en bedrijfsleiders

Sommige van onze cliënten wensen complete begeleiding, zowel voor het privé- als voor het professionele gedeelte van hun vermogen.
Indosuez Wealth Management, dat van oudsher belangstelling heeft voor de meest ambitieuze ondernemingsprojecten, biedt hen dit tweeledige inzicht.

Volledige integratie van de professionele dimensie

Onze onderneming heeft veel cliënten die een nauwe band met het bedrijfsleven onderhouden.

Sommigen zijn ondernemers, houders en exploitanten van hun werkinstrument. Sommigen zijn aandeelhouders, anderen zijn bedrijfsleiders die tevens een belang hebben in hun onderneming. In elk geval hebben de verwachtingen van deze cliënten op het vlak van begeleiding niet alleen betrekking op het privévermogen, maar ook op de professionele sfeer en de interacties tussen beide.

Indosuez Wealth Management is zo georganiseerd dat haar teams deze dubbele dimensie, bedrijf en privé, ten volle integreren en omvattende vermogensstrategieën ontwikkelen. Zo staat een toegewijd Corporate Finance-team klaar voor bankiers-adviseurs om hun cliënten te begeleiden.

 

Advies aan ondernemer en onderneming

We bieden beproefde kennis die onze cliënt ondersteuning biedt bij zijn overwegingen met betrekking tot zijn bedrijfsvermogen. Niet alleen door advies te geven over eventuele oplossingen, maar ook door systematisch te evalueren welke gevolgen dit heeft voor het privévermogen.

Wij kunnen onze cliënten bijstaan bij de volgende transacties:

  • De organisatie van commerciële en industriële vermogens om de bewaring, overdracht of verkoop ervan te optimaliseren of met het oog op uitbreiding naar buitenlandse markten;
  • Financieringstransacties: fusie, overdracht, overname, beursgang, zoeken naar partners en investeerders, herstructurering van de balans, emissies… op al deze gebieden kan de corporate expertise van onze Groep Crédit Agricole, in het bijzonder inzake fusies en overnames (Crédit Agricole CIB, SODICA…) bedrijfstransacties begeleiden.

 

Operationele steun voor uw projecten

We verstrekken niet alleen advies, maar zijn ook operationeel actief om ondernemers te begeleiden in hun financieringstransacties, bijvoorbeeld op het vlak van krediet en risico's. Zo zorgen wij op belangrijkste momenten dat er, in het kader van garanties voor activa/passiva, tegengaranties zoals waarborgen of garanties op eerste verzoek of financieringsfaciliteiten voor investeringen voorhanden zijn. Overigens worden onze private-equity- of vastgoedactiviteiten regelmatig ingezet om bedrijfsprojecten te begeleiden.

Terug naar boven