Voor verenigingen, stichtingen & financiële instellingen

Dankzij haar ervaring van meer dan een eeuw met vaak filantropische cliënten heeft Indosuez Wealth Management een specifieke expertise ontwikkeld om verenigingen en stichtingen bij te staan.
Ook onze vakkennis van liquiditeitenbeheer op lange termijn stellen wij ter beschikking aan financiële instellingen, evenals andere specifieke diensten.

De toegevoegde waarde van gespecialiseerde partners 

Onze onderneming beschikt voor haar Wealth Management-cliënten over een gespecialiseerd team dat structuren zonder winstoogmerk samenstelt en beheert.

Dankzij deze specialiteit heeft Indosuez Wealth Management oplossingen ontwikkeld die, met name in termen van ethiek en veiligheid, zijn afgestemd op de status en bijzondere eigenschappen van verenigingen en stichtingen.

Daardoor telt ons clienteel tegenwoordig heel wat van deze instellingen, die met name producten gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor het beheer van hun liquiditeiten.

Ons team kan indien nodig ook heel snel de nodige vaardigheden inzetten om hen bij te staan bij complexe problemen met kredieten, beleggingen, vastgoed, verzekeringen enzovoorts.

 

Begeleiding van middelgrote financiële instellingen

Daarnaast rekenen we ook bepaalde financiële instellingen, levensverzekeringsmaatschappijen, pensioen- of verzekeringskassen, interne herverzekeringsmaatschappijen binnen een groep, maar ook gespecialiseerde geïndividualiseerde fondsen of lokale gemeenschappen tot onsclienteel.

Wij stellen hen competenties ter beschikking die verwant zijn aan die van onze algemene Architects of Wealth-dienst: Structuring Wealth, Investing Wealth, Banking and Beyond.

 

Andere speciale diensten

Naast advies voor vrije belegging, mandaten voor discretionair beheer en gestructureerde producten kunnen wij deze instellingen nog meer diensten leveren, zoals toegang tot marktenzalen, het beheer van financiële geldstromen, clearing van effectentransacties, administratief beheer van effecten (global custody) enzovoorts.

Ten slotte doen bepaalde privébanken een beroep op de bancaire logistiek van Indosuez Wealth Management voor algehele onderaanneming van de IT- en backofficewerkzaamheden voor banktransacties.

Terug naar boven