Voor families

Overal ter wereld vormen vermogende families het hart van ons cliënteel.
Indosuez Wealth Management begeleidt hen om hun vermogen te beschermen en te beheren, en indien nodig de uitbetaling van de inkomsten te verzekeren en de overdracht aan toekomstige generaties te plannen.

Elke familie is uniek 

Met families is het net als met mensen; allemaal zijn ze anders, met hun eigen verhaal en successen. Hun vermogen kan ontstaan uit de overdracht van familiebedrijven, al dan niet recent.

Andere komen voort uit grondbezit of natuurlijke rijkdommen die regelmatige inkomsten genereren.

Soms tellen deze families slechts enkele personen in eenzelfde land van domicilie; andere zijn grote families met tientallen leden in verschillende landen.

Indosuez Wealth Management weet dat elke familie uniek is.

 

Evenveel ambities als families

Ook de doelstellingen van onze cliënten zijn legio. Sommigen willen inkomsten ontvangen, anderen niet; sommigen willen het beheer van hun activa delegeren, anderen willen gewoon wat begeleiding … Allemaal willen ze hun vermogen beschermen, laten bloeien en de overdracht ervan voorbereiden.

Welke verwachtingen ze ook hebben, dankzij 140 jaar ervaring en een volledig scala van diensten in onze drie expertisedomeinen – Structuring Wealth, Investing Wealth, Banking & Beyond – kan onze onderneming voor elke familie de meest hoogwaardige oplossing bieden, de oplossing die ieders verwachtingen het beste verzoent met het familiebelang en in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en regels.

 

De vermogensstructuur optimaliseren en deze laten evolueren

In hun zoektocht om het vermogen van een familie zo goed mogelijk te organiseren, steunen onze teams in de eerste plaats op hun volledige analyse van de situatie (met name op het vlak van vermogen en belasting) en de projecten van de personen waaruit ze bestaat. Deze grondige kennis is beslissend om zo goed mogelijk advies te bieden om de familieleden en hun levensstandaard te beschermen, terwijl de overdracht wordt voorbereid.

Vervolgens wordt die regelmatig geactualiseerd door de persoonlijke bankier-adviseur. Door de persoonlijke opvolging en de ontwikkeling van relaties maakt Indosuez Wealth Management het daardoor mogelijk om de oplossingen aan te passen bij een gebeurtenis in de familie, een levenskeuze of een verhuizing naar het buitenland. Zo blijven ze voldoen aan de verwachtingen van de families die ons hun vertrouwen schenken.

 

Beschermen, laten groeien, en vervolgens helpen bij de overdracht

Een familievermogen moet de generaties moet kunnen overleven. Daarom adviseert Indosuez Wealth Management zijn cliënten over de beste oplossingen, waarbij voorzichtigheid altijd centraal staat. Een voorbeeld hiervan zijn onze mandaten voor discretionair beheer, die allemaal een asymmetrisch profiel hebben en zo ontworpen zijn dat ze bescherming bieden in neerwaartse markten en offensief zijn in het andere geval.

Bij onze adviesverstrekking zijn met name specialisten in het fiscaal en privaatrecht van de betreffende landen betrokken, zodat u zeker bent van een optimale oplossing in naleving van de toepasselijke wetten en regels. Zij helpen mee om de structurering van uw vermogen te optimaliseren, om manieren voor het aanhouden van uw activa toe te passen en om de beste methodes te zoeken voor de overdracht van het vermogen aan toekomstige generaties.

Terug naar boven