Voor onze cliënten

Wij hebben een brede cliëntenbasis, maar elk van hen is uniek. Wat hun geschiedenis ook is, ze hebben toch iets gemeenschappelijk: allemaal zijn ze op zoek naar uitmuntende, persoonlijke ondersteuning met oog voor kwaliteit. Indosuez Wealth Management begrijpt dat en kan dankzij haar werkwijze aan die wens voldoen.

Een clienteel met unieke verwachtingen

Het clienteel van Indosuez Wealth Management is internationaal en divers. Het bestaat uit families, ondernemers, managers en vermogende cliënten, maar ook verenigingen en stichtingen, derde- beheerders, family offices en institutionele cliënten.

Elk van deze cliënten rekent terecht op specifieke oplossingen voor hun individuele problemen. 

  

De middelen voor begeleiding op maat 

Indosuez Wealth Management wil u eenvoudige en duurzame oplossingen aanbieden, aangepast aan uw situatie en bedoeld om uw vermogen te beschermen, te laten bloeien en over te dragen in de best mogelijke omstandigheden.

Daartoe bieden we de nodige middelen: tijd en mensen, om u een begeleiding van erkende kwaliteit te kunnen bieden.

 

EEN GRONDIGE KENNIS VAN UW SITUATIE

Onze aanpak berust in de eerste plaats op een allesomvattende visie van uw persoonlijke, familiale en professionele situatie, maar ook van uw omgeving, uw projecten, uw verwachtingen en uw doelstellingen.

Wij bepalen samen uw beleggersprofiel op basis van uw risicobereidheid of -aversie, uw beleggingshorizon en uw rendementsdoelstellingen.

Uw bankier-adviseur kan in samenwerking met de experts van Indosuez Wealth Management oplossingen op maat voorstellen die de structurering van uw vermogen optimaliseren en die optimaal geschikt zijn om uw beleggingsstrategie te realiseren.

 

EEN DUURZAME VERTROUWENSRELATIE

Ons gemeenschappelijke verhaal kan nu echt beginnen, met permanente begeleiding en opvolging. Samen controleren we regelmatig of de geïmplementeerde oplossingen de juiste zijn; wij stellen de vermogens- en beleggingsstrategieën bij op basis van de veranderingen in uw situatie, maar ook in de complexe en steeds veranderende wereldwijde omgeving.

Met aandacht voor de kwaliteit van onze relatie bieden wij u proactiviteit en snelle reacties en zien wij toe op een dienstverlening op maat.

Uiteraard vinden onze contacten op hoogst vertrouwelijke wijze plaats, in naleving van de toepasselijke wetten.

Alleen zo kunnen wij het klimaat van vertrouwen scheppen dat zo onontbeerlijk is om ons vak goed te kunnen uitoefenen.

 

EEN VOLLEDIG TEAM ROND U

De bankier-adviseur is uw eerste gesprekspartner, die samen met u bepaalt wat u nodig hebt, een eerste plan opstelt en u vervolgens in de loop van de tijd blijft bijstaan. Verder is de globale toegevoegde waarde die Indosuez Wealth Management u biedt te danken aan de gecombineerde talenten van de vele medewerkers die betrokken zijn bij het beheer van uw vermogen.

Om u in staat te stellen verder te groeien binnen een kader van nauwkeurig en veilig advies, doet uw bankier-adviseur een beroep op het panel van experts die samen met u kunnen nadenken over de beste aanpak of die u oplossingen kunnen voorstellen die zijn afgestemd op uw verwachtingen.

Of het nu gaat om specialisten uit het segment Structuring Wealth, Investing Wealth of Banking & Beyond, wij stellen gespecialiseerde teams samen die samenwerken op basis van beproefde methodes om voor u een oplossing op maat uit te werken. Deze experts staan tot uw dienst in de initiële opbouwfase, maar ook gedurende onze hele relatie.

Naast het duo van uw bankier-adviseur en de waardevolle assistent die onze relatie dagelijks opvolgt, bieden de teams van de logistieke platformen ons de mogelijkheid uw transacties en verzoeken snel, betrouwbaar en op een optimale manier uit te voeren, hoe complex ze ook mogen zijn.

Elk van onze medewerkers, ongeacht zijn functie, geeft blijk van dezelfde betrokkenheid. Bovendien ziet de onderneming erop toe dat onze ethiek en integriteit overal en altijd worden gerespecteerd.

> Meer weten over de bedrijfsonderdelen en de mensen bij Indosuez

Terug naar boven