Voor de professionele sfeer

Als u sterk betrokken bent bij een of meer ondernemingen, zijn deze ook van belang voor uw vermogensoplossingen.
Dankzij vermogensengineers en gespecialiseerde teams die zich wijden aan Corporate Finance of de structurering van complexe kredieten kan Indosuez Wealth Management u op dit terrein bijstaan en de interacties met uw privévermogen optimaal beheren.

Opgericht om ondernemers en bedrijfsleiders te begrijpen

Veel van onze cliënten zijn betrokken bij ondernemingen.
Of u nu de oprichter, de bedrijfsleider of de aandeelhouder bent, en ongeacht de activiteit en de grootte, hun ontwikkelingsstadium of de projecten die ervoor worden uitgevoerd, zijn deze ondernemingen vaak een essentieel onderdeel van uw geschiedenis en uw overwegingen.

Door onze eigen oorsprong – Banque de l’Indochine & Compagnie Financière de Suez – zit begrip voor het ondernemersavontuur in het DNA van onze onderneming. We weten dat een onderneming die nog liquiditeit moet genereren, totaal andere behoeften heeft dan een familielid van de derde generatie dat de geërfde familieactiva zorgvuldig wil beheren. Ze kijken allebei vooruit, maar dan wel door een andere bril.

In combinatie met de betrouwbaarheid van gespecialiseerde teams kan Indosuez Wealth Management dankzij deze blik rekening houden met uw verwachtingen, of die nu betrekking hebben op de professionele dimensie van uw vermogen of op de begeleiding van uw onderneming terwijl deze zich ontwikkelt.

> Meer weten over onze geschiedenis

  

Vermogensbeheer op maat

Op de solide fundamenten van een volledige, grondige inschatting van uw behoeften en de expertise van onze interne Corporate Finance-teams, zal uw vermogensbeheerder – die op zijn beurt wordt ondersteund door experts in vermogensstructurering en beleggingen – een gepersonaliseerde structureringsstrategie voor uw vermogen kunnen voorstellen, gebaseerd op onze ‘dubbele blik’.

In deze strategie zal rekening worden gehouden met uw professionele dimensie om het bijbehorend vermogen te optimaliseren en de ontelbare interacties met uw privévermogen te evalueren.

Voor ondernemers en bedrijfsleiders wier onderneming in een ontwikkelingsfase zit of de hoeksteen van hun vermogensstrategie vormt, helpen wij de relatie tussen het persoonlijke vermogen en het vennootschapsvermogen te optimaliseren. Dit omvat ook de verschillende geldstromen (voorschot voor aandeelhouders, dividenden, opties, terugkoop van aandelen, converteerbare obligaties …) en indien nodig de financiering ervan.

Indosuez Wealth Management kan hen ook bijstaan om hun participatie in het kapitaal te wijzigen, hetzij om een versterking van hun positie te financieren of om investeerders te zoeken.

Zodra uw onderneming vermogen genereert, helpen wij u vast te stellen op welke manier u het kunt beheren. Onze bijzonder ervaren experts adviseren u vervolgens hoe u uw vermogen het best kunt structureren, met het oog op consolidatie, overdracht en binnenlandse of internationale beleggingsstrategieën.

   

Diepgaande begeleiding van de bedrijfsleider

Indosuez Wealth Management kan helpen bij een bijzonder breed scala van bedrijfskwesties. En we hebben het dan in de eerste plaats over financieringstransacties:

  • fusies, afstotingen of overnames
  • beursintroducties, het zoeken van partners, herklassering van effecten…
  • schuldstructurering, emissie van een lening op de markt

Daarnaast beschikken we over nuttige expertise om de bescherming van de bedrijfsleiding te organiseren, aandelenoptiestrategieën uit te werken en te assisteren bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, soms zelfs over de generaties heen.

 

Aandacht voor meer dan vermogen en strategie

Wij gaan nog veel verder. Onze specialisten in Corporate Finance, die heel wat ervaring hebben op het vlak van zakenbankieren, kunnen helpen om de beste opportuniteiten op de markt voor een liquiditeitsgebeurtenis vast te stellen en u bij te staan bij de voorbereiding en uitvoering van de transacties.

Zij staan gedurende het hele operationele proces aan uw zijde en zullen met name toezien op de haalbaarheid en de gevolgen inschatten, zowel 'corporate' als op vermogensvlak.

Afhankelijk van de aard van de mandaten kunnen wij gespecialiseerde teams van de Groep Crédit Agricole inschakelen, en in het bijzonder teams van de financierings- en beleggingsbank (Crédit Agricole CIB) of SODICA Corporate Finance voor kleine en middelgrote ondernemingen. Bovendien beschikken wij over een panel van professionals die werden geselecteerd omwille van hun toegevoegde waarde voor een bepaald land of bepaalde sector.

Terug naar boven