Voor de privésfeer

Uw prioriteit ligt waarschijnlijk in de eerste plaats bij uw naasten.
U kunt ook sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling van een onderneming, een goed doel of een persoonlijke passie.
Wat in alle gevallen een essentieel element van uw handelingsvrijheid vormt, is de wetenschap dat u rekening hebt gehouden met de huidige en toekomstige behoeften van wie u dierbaar is en de mensen voor wie u verantwoordelijk bent.

Alles wat nodig is voor een stevig bouwwerk

Een goed architect begint altijd met te luisteren en vragen te stellen, om zowel de beperkingen als de verwachtingen van zijn klant te begrijpen. Vervolgens bedenkt hij een project, dat hij gedetailleerd zal uitwerken om een alles omvattend plan te kunnen voorstellen.

Vanaf het eerste ontwerp zorgt hij er samen met specialisten voor dat het gebouw degelijke fundamenten heeft, dat hij een ingang kan inbouwen zonder schade te berokkenen en het gebouw zonder juridische risico’s kan uitbreiden.

Onze Architects of Wealth doen hetzelfde: ze bepalen eerst uw verwachtingen door een volledige vermogensbalans op te stellen. Net als de architect zullen zij u vervolgens hun globale schets voorstellen. Voordat die aan u wordt voorgesteld, hebben ze eerst zorgvuldig hun eerste visie voorgelegd aan met name onze juridische en fiscale specialisten om zich ervan te vergewissen dat de overwogen oplossingen solide en duurzaam zijn.

 

Architects of Wealth, voor uw privévermogen

De eerste taak van onze teams is u een optimale structurering van uw privévermogen voor te stellen en indien nodig de perspectieven ervan uit te breiden. Voor een solide globale organisatie houden zij rekening met de eventuele interactie met andere elementen in uw leven.

Ook hier begint alles met een grondig begrip van uw situatie, wat essentieel is om de juiste keuzes te kunnen maken. Opbouw van een aanvullende bron van inkomsten, bescherming van uw familie op lange termijn, vooruitlopen op een overdracht, goede doelen ... Het is allemaal mogelijk, ook als u meerdere doelstellingen hebt.

 

De expertise van onze specialisten in globale structurering

In elke geografische regio stelt Indosuez Wealth management een multidisciplinair team van specialisten, fiscalisten en vermogensengineers tot uw beschikking. Zij helpen u om de contouren van uw project te definiëren en u te adviseren bij de structurering van uw vermogen.

Sommige van deze specialisten houden zich bezig met uw woonland, de factor die bepalend is voor de meeste regels die op u van toepassing zijn. Indien nodig worden ook anderen ingeschakeld, naargelang de plaats waar tussenliggende beleggingsstructuren worden opgericht of de locatie waar de uiteindelijke activa waarin u belegt zich bevinden.
Deze professionals zijn over het algemeen afkomstig uit het land waarin ze gespecialiseerd zijn en hebben er hun beroep uitgeoefend vooraleer ze in onze competentiecentra in Parijs (verantwoordelijk voor Frankrijk), Luxemburg (voor de Europese Unie), Genève (Rusland, Midden-Oosten), Monaco (Afrika, Pacifisch gebied), Miami (Noord- en Zuid-Amerika), Singapore of Hongkong (Azië) kwamen werken.

In een voortdurend veranderende juridische en fiscale omgeving bundelen deze professionals hun krachten om u bij te staan in de volledige organisatie van uw privévermogen. Als u het wenst, kunnen we ook rekening houden met de professionele dimensie van uw vermogen dankzij de tussenkomst van onze vermogensengineers en eventueel van ons Corporate Finance-team.

 

Begeleiding op grond van vele thema’s

De vermogenswetenschap heeft vele facetten. Alleen al voor privévermogens behandelen we vaak de volgende thema’s voor onze cliënten:

 • Familierecht, vermogensstelsels, successieplanning, schenkingen, legaten, bijstand in het kader van successies, met inbegrip van de aspecten van het internationale privaatrecht;
 • Vermogensstructurering voor alle types roerende activa (financiële activa, kunstwerken, collecties en meer) en onroerende activa (vruchtgebruik, opbrengsteigendommen) en met name:
  • De keuze van de bezitsvorm: rechtstreeks of via structuren
  • De oprichting en het beheer van vennootschapsstructuren in de Europese Unie. Indosuez Wealth Management kan u bijvoorbeeld begeleiden bij de oprichting en het beheer van Europese vennootschappen, inclusief de boekhouding en het maatschappelijk aspect van holdings die de kaspositie, de participaties of de merken en octrooien beheren.
  • De implementatie van kapitalisatiestrategieën/strategieën voor de verdeling van inkomsten
  • Het gebruik van krediet voor een financieel hefboomeffect en de fiscale component ervan
 • De fiscaliteit van financiële producten en hulp bij diverse aangiften (belastingen en taksen)
 • Internationale kwesties: multi-booking, mobiliteit, verhuizing, overname/overdracht van activa in een ander land dan het land van domicilie, enzovoorts.

 

Privé en professioneel, de mogelijkheid van een ‘dubbele blik’

Als u actief bent in andere domeinen, bijvoorbeeld professioneel of filantropisch, zal het team onder leiding van uw bankier-adviseur worden uitgebreid met specialisten in die andere materies. Zo geeft de inbreng van de Corporate Finance-teams aan ondernemers en managers de ‘dubbele blik’ die ze nodig hebben.

> Meer weten

Terug naar boven