Visie op de markten

Een van de onbetwistbare meerwaarden van Indosuez Wealth Management is haar onderzoek en marktanalyse, het fundament onder relevante beleggingsstrategieën. Dankzij de inbreng van bijna 400 internationale experts publiceert onze onderneming onderzoeken van hoge kwaliteit, die enkel ter beschikking worden gesteld aan onze (toekomstige) clientèle.

Analyse, de basis van onze overtuigingen

Om haar taken zo goed mogelijk te vervullen, steunt Indosuez Wealth Management op een intern team van experts die de wereldeconomie en de internationale financiële markten observeren.

Op basis daarvan anticiperen ze op toekomstige ontwikkelingen. Dit is het belangrijkste fundament van onze visie op beleggingen.

 

Een geïntegreerd team van internationale experts

Macro-economen, landenanalisten en specialisten in de verschillende markten (aandelen, obligaties, valuta's, edelmetalen, vastgoed) zijn in een geïntegreerd netwerk vanuit onze vestigingen in 14 landen werkzaam op de belangrijkste internationale markten.

Op grond van hun diepgaande kennis van de verschillende markten stellen zij fundamentele analyses op, die de basis vormen voor onze beleggingsstrategie. Ook volgen zij de conjunctuur en de economische publicaties op de voet en kunnen zij specifieke studies realiseren op verzoek van een cliënt.

 

Alle nodige thema's voor vermogensbeheer

Onze research en onze analyses hebben betrekking op gevarieerde onderwerpen, zoals:

  • de macro-economische en financiële conjunctuur, en de oriëntatiepunten en vooruitzichten ervan
  • vermogensengineering, met name op basis van onze fiscale en juridische waakzaamheid
  • de activaspreiding, en in het bijzonder de verwachte rendementen voor de volgende jaren
  • de beleggingsstrategieën op de verschillende markten.
  • vastgoed
  • goud …

                                                                                                       

Uitgebreide periodieke publicaties om onze research te delen met cliënten

Het werk van onze experts worden aan cliënten ter beschikking gesteld aan de hand van hun interesses en de diepgang van de informatie die ze wensen te ontvangen.

Er is nu een Indosuez Insights-app waarmee u makkelijker toegang krijgt tot onze research.

> Download onze app
 

Zo publiceren we economische studies, conjunctuurnota's, gespecialiseerde magazines en nieuwsbrieven, evenals blogartikels, video's met interviews, enzovoorts.

Ten slotte stellen we u het macro-economisch onderzoek van de economen van de Groep Crédit Agricole ter beschikking.

Terug naar boven