Levensverzekeringen en voorzorg

Indosuez Wealth Management staat klaar om u te helpen bij de bescherming, groei en overdracht van uw vermogen. Levensverzekeringen en voorzorg zijn onze bondgenoten.

Levensverzekeringen: beheer en overdracht

Als Architects of Wealth maken de teams van Indosuez vaak gebruik van het krachtige vermogensinstrument dat de levensverzekering is.

Zo wordt een kader gecreëerd waarin de financiële activa kunnen bloeien en waarin de overdracht kan worden georganiseerd, terwijl ze toch beschikbaar en onder controle blijven. Bovendien biedt de levensverzekering in sommige gevallen gunstige juridische en fiscale voorwaarden. 

 

EEN KADER DAT KAN WORDEN AFGESTEMD OP UW VERWACHTINGEN

Indosuez Wealth Management beschikt over een gamma van innovatieve, flexibele en evolutieve levensverzekeringsovereenkomsten.

Zo kunt u, naargelang uw betrokkenheid bij het beheer van uw activa, de beheerwijze kiezen die het beste bij u past. De diensten voor advies en discretionair beheer kunnen immers ook bij de meeste van onze levensverzekeringscontracten worden gebruikt.

In alle gevallen bieden we u contracten voor met reële aanpassingsmogelijkheden. 

 

SELECTIEF IN VERZEKERINGSPARTNERS

De contracten die wij voorstellen, worden ontwikkeld samenwerking met verzekeraars van de Groep Crédit Agricole en in een open architectuur.

In dat laatste geval worden onze partners gekozen op basis van hun soliditeit, flexibiliteit, operationele betrouwbaarheid, reactiesnelheid en kwalitatieve rapportering.

Intern of extern, de door ons aangeboden oplossingen zijn het resultaat van een uitermate strikt selectieproces in overeenstemming met ons voorzichtigheidsbeleid.

> Meer weten over wat wij doen om de risico's te beheersen

 

BEHEERSING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

Ons team van levensverzekeringsexperts laat het beleggingsuniversum van Indosuez Wealth Management systematisch goedkeuren in de gekozen contracten. Zo bieden wij onze cliënten een ruime keuze van financiële instrumenten waarvan we, op basis van onze strikte procedures, de selectie en de opvolging verzekeren.

Er zijn vele instrumenten beschikbaar, die verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij, de contracten en het woonland van de verzekeringnemer: fondsen, aandelen, obligaties via rechtstreekse belegging, gestructureerde producten, instrumenten in euro of in andere valuta's, de mogelijkheden zijn legio en omvatten de belangrijkste activacategorieën en geografische regio's.

 

VERMOGENSADVIES OM DE OVERDRACHT TE OPTIMALISEREN

Een optimale overdracht is fundamenteel voor onze clientèle. Uw bankier-adviseur zal dus bijzondere aandacht besteden aan de manier waarop de begunstigingsclausules van uw contracten zijn geformuleerd, meestal in samenwerking met de teams van 'Structuring Wealth' en indien nodig in overleg met uw eigen adviseurs.

 

Voorzorg, oplossingen om uw familie te beschermen

Onze missie heeft niet alleen betrekking op vermogen, maar ook op bescherming. Daarom overwegen we vaak hoogwaardige voorzorgsoplossingen voor onze cliënten.

De verzekeringscontracten die Indosuez Wealth Management heeft geselecteerd bij verzekeraars die volgens een strikte procedure werden gekozen, zijn bedoeld om de eigenaars van een vermogen te verzekeren en om de levensstandaard van zowel de verzekerde als zijn naasten te beschermen in geval van ernstige gebeurtenissen in hun leven.

Zij hebben als doel de personen die u dierbaar zijn, te beschermen in geval van overlijden, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid; ze kunnen ook persoonlijke of professionele leningen bieden, hetzij een aflosbare of bulletlening. Ten slotte kunnen ze helpen om het voortbestaan van een onderneming financieel te verzekeren indien een van de bedrijfsleiders wegvalt.

Terug naar boven