Gestructureerde producten

Indosuez Wealth Management stelt haar cliënten gestructureerde producten ter beschikking om hun beleggingen te diversifiëren en hun risicobeheersing te verbeteren.
Deze vormen een alternatief voor traditionele rechtstreekse financiële beleggingen.
Dit doen we op strikte wijze en in alle transparantie.

Oplossingen om het risico-rendementsprofiel te optimaliseren

Overeenkomstig haar roeping wil Indosuez Wealth Management cliënten de mogelijkheid bieden om ten volle te profiteren van opportuniteiten op de markt, terwijl de risico’s beheerst blijven.

Daarom bieden wij hen beleggingsoplossingen zoals gestructureerde producten. Deze maken het, op basis van een bijzondere visie gepaard aan een onderliggende waarde (aandelen, renteproducten, wisselkoersen, grondstoffen, bedrijfsobligaties …), mogelijk de risico-rendementsverhouding te optimaliseren.

Gestructureerde producten, een combinatie van diverse financiële instrumenten gekoppeld aan de gekozen onderliggende waarde, worden met name gekenmerkt door het feit dat ze naast hun vermogen om over een gegeven horizon rendement te genereren gedeeltelijke of volledige bescherming van het belegde kapitaal bieden, over de hele looptijd of op de eindvervaldag. 

 

De voordelen van een oplossing op maat voor onze cliënten

Wij zien erop toe dat onze gestructureerde producten, die vaak op maat worden gemaakt voor de cliënten van Indosuez Wealth Management, verscheidene voordelen met elkaar combineren:

  • Zij weerspiegelen onze visie op de markt
  • Wij selecteren zorgvuldig de onderliggende waarden waaraan ze zijn gekoppeld
  • Wij stellen ze samen met het grootste respect voor de verwachtingen van onze clientèle (rendementsdoelstellingen, frequentie van de kasstromen, beleggingshorizon) en op basis van de mate van risicoaversie.

 

Een uitgebreid gamma in ontwikkeling

Het gamma gestructureerde producten van Indosuez Wealth Management steunt op gediversifieerde onderliggende effecten, die onderling kunnen worden gecombineerd.

Het is uitgebreid, biedt toegang tot markten of onroerende activa die anders moeilijk bereikbaar zijn en maakt zeer gevarieerde strategieën mogelijk (landen, valuta's, sectoren, type activa ...).

Ons aanbod is tevens in ontwikkeling: wij stellen, op basis van de marktsituatie en de verwachtingen van onze clientèle, regelmatig globale producten (zoals producten op maat) samen.

Zo kan elke belegger, ongeacht zijn risicoaversie en profiel, een oplossing vinden die bij zijn doelstellingen past.

In bepaalde gevallen en naargelang de vestiging kan ons aanbod ook discretionaire mandaten of fondsen van gestructureerde producten omvatten.

 

Streven naar voorzichtigheid en transparantie

Trouw aan de aanpak van Indosuez kiezen wij zorgvuldig voor observeerbare en liquide onderliggende waarden.

Wij verzekeren de liquiditeit van onze producten, evenals hun dagelijkse waardering, om een follow-up op maat mogelijk te maken en onze cliënten indien nodig arbitrages te kunnen voorstellen.

Onze specialisten in gestructureerde producten ondersteunen de teams voor discretionair beheer, zodat deze producten perfect worden begrepen en correct in de beheerde portefeuilles worden gebruikt.

Voor de transparantie zien wij er ten slotte op toe dat onze cliënten eenvoudige structuren en duidelijke documentatie krijgen aangeboden.

Terug naar boven