Onze beleggingsfilosofie

Vooraleer u een vermogensbeheerder uw vertrouwen schenkt, is het essentieel om na te gaan of hij uw visie op beleggen deelt.
Hier kunt u lezen hoe Indosuez Wealth Management over beleggen denkt.

Absolute prioriteit aan uw verwachtingen 

Indosuez Wealth Management wil een vertrouwenspartner zijn voor al haar cliënten.

Daartoe verzekeren wij ons in de eerste plaats van de 'suitability' van de voorstellen, met name op beleggingsvlak. Dit houdt in dat we nagaan of onze oplossingen bij uw profiel passen.

Om die zo goed mogelijk te leren kennen, beginnen wij altijd op dezelfde manier – door uw individuele doelstellingen en houding ten opzichte van risico’s te begrijpen. Vervolgens stellen onze vermogensbeheerders de verschillende vermogensfases vast (opbouw van vermogen, consolidatie of overdracht naar toekomstige generaties), evenals uw precieze doelstellingen (liquiditeit, rendement, risiconiveau, looptijd).

Op basis van dat begrip kunnen wij bepalen of onze aanvankelijke voorstellen passend zijn. Op termijn moet regelmatig worden nagegaan of deze prioriteit nog worden gerespecteerd, met name via geautomatiseerde processen.

> Meer weten

 

Voorzichtigheid als basisregel

We hebben een langetermijnvisie op vermogen en weten dat het onze taak is dat te beschermen en op termijn te laten bloeien en groeien. Al onze experts trachten dus op elk moment de hen toevertrouwde activa te beschermen. In feite is voorzichtigheid voor ons een essentieel bestanddeel van onze toegevoegde waarde. Wij zoeken bijvoorbeeld systematisch beleggingsproducten met een maximale liquiditeit.

U kunt altijd rekenen op gespecialiseerd, onafhankelijk en ethisch advies, op evenwichtige oplossingen op maat die gericht zijn op uitmuntende beleggingsresultaten op lange termijn, waarbij we steeds de actuele marktopportuniteiten evalueren en anticiperen op de marktontwikkelingen van morgen. Tegelijk verzekeren wij dat elke belegging voldoet aan de voortdurend veranderende internationale regelgeving en de toepasselijke normen.

 

Sterke overtuigingen op basis van interne expertise

Indosuez Wealth Management beschikt over grote interne teams van beleggingsexperts. Zij zijn gevestigd in 14 landen en werken samen als één wereldwijd team, delen hun overtuigingen en bouwen samen aan portefeuilles door in elke vermogenscategorie handmatig de juiste financiële instrumenten te selecteren.

Zo hebben we bijna 400 experts die voor onze cliënten werken. Zij zorgen voor een permanente aanwezigheid op de markten in alle tijdzones, van de opening van de Aziatische markten tot de sluiting van de Amerikaanse markten, en cultiveren ook hun sterke culturele band met die markten.

Onze cliënten genieten rechtstreekse toegang tot de ervaring, kennis en inzichten van de toegewijde experts van dit multiculturele en meertalige team. Ze kunnen tevens beschikken over de vele studies en onderzoeken die deze teams produceren, nog een manier om via Indosuez toegang te krijgen tot de beleggingsmarkten en -oplossingen.

> Meer over onze research 

 

Kwaliteit op maat

Onze algemene beleggingsstrategie wordt op elke cliënt afgestemd om zijn individuele doelstellingen te bereiken, met oplossingen die aan persoonlijke beleggingscriteria voldoen en het belegde vermogen doen groeien. 

Als dat nodig blijkt, kunnen we volledig op maat gemaakte beleggingsproducten ontwikkelen en beheren. Wij bieden ook verschillende delegatieniveaus, van rechtstreekse markttoegang tot discretionair portefeuillebeheer, allemaal geruggensteund door eigen marktonderzoek en publicaties om onze cliënten te begeleiden in hun beslissingsproces. 

  

Kwaliteitsoplossingen

Om de veiligheid van een grondige kennis van de beleggingsproducten te combineren met de mogelijkheden die de markt te bieden heeft, is beleggen voor ons een evenwicht vinden tussen interne en externe producten. We verzekeren systematisch onze eigen due diligence in de voorgaande fases en volgen en controleren de fases die na ons komen.

Wij willen onze cliënten namelijk een keuzemogelijkheid bieden. In de belangrijkste vermogenscategorieën, geografische regio's en valuta's willen wij in naleving van de toepasselijke normen een uitgelezen gamma van internationale en grensoverschrijdende oplossingen aanbieden, die steeds van goede kwaliteit en vaak innovatief zijn.

> Meer over onze beleggingsoplossingen

 

Belofte van eenvoud en transparantie

Indosuez Wealth Management wil haar cliënten eenvoud bieden, in de goede betekenis van het woord.

  • Wij bieden onze cliënten enkel producten die wij perfect beheersen en waarvoor wij een permanente en strikte opvolging kunnen verzekeren.
  • Wij willen dat onze cliënten de oplossingen die wij voor hen implementeren, perfect begrijpen.
  • Op termijn bieden wij hen een zeer duidelijk beeld van de beleggingen die ze bij ons hebben.
  • Wij garanderen de grootst mogelijke transparantie in de tarifering van onze diensten.
Terug naar boven