Vermogen beleggen

Om uw vermogen te beschermen en op lange termijn te laten aangroeien, begeleidt Indosuez Wealth Management u tijdens de gehele beleggingsketen: een visie gebaseerd op onze research, gepersonaliseerde activaspreiding op basis van uw verwachtingen, flexibiliteit in de wijze van beheer, strenge selectie van gediversifieerde beleggingsoplossingen, rechtstreekse toegang tot de markten en tot onze specialisten …
Daarbij respecteren we steeds onze beleggingsfilosofie: voorzichtigheid en transparantie ten opzichte van u.

Een onderneming gefundeerd op overtuigingen

Op basis van onze visie op de markten formuleert ons geïntegreerde netwerk van internationale experts onze overtuigingen. Onze cliënten kunnen rechtstreeks putten uit hun ervaring, kennis en inzichten, via individuele relaties, maar ook tijdens evenementen en in publicaties.

De opvattingen van onze onderneming zijn niet alleen gebaseerd op expertise, maar zijn ook nauw verbonden met onze beleggingsfilosofie: voorrang aan de behoeften van de cliënt, voorzichtigheid als basisregel, streven naar uitmuntendheid, keuze voor eenvoud en transparantie. Dat zijn de principes die de teams van Indosuez Wealth Management in alle domeinen hanteren.

                               > Meer over onze beleggingsfilosofie
> Meer over onze research en onze publicaties

  

Een beleggingsstrategie die werd ontwikkeld voor u

Blijft onze grootste overtuiging dat elke cliënt anders is; de beste beleggingsstrategie is immers de strategie die perfect bij u past.

Daarom beginnen wij altijd op dezelfde manier – door uw individuele doelstellingen en houding ten opzichte van risico’s te begrijpen. Vervolgens stellen onze vermogensbeheerders de verschillende vermogensfases vast (opbouw van vermogen, consolidatie of overdracht naar toekomstige generaties), evenals uw precieze doelstellingen (liquiditeit, rendement, risiconiveau, looptijd).

Op basis van die unieke fundamenten stellen dat onze beleggingsexperts een passende, omvattende korte-, middellange- of langetermijnstrategie voor uw beleggingen op, met een zorgvuldige vermogensallocatie en gespecialiseerde beleggingsoplossingen en in naleving van de toepasselijke wetten en regels.

 

Een beheerwijze aangepast aan de gewenste mate van betrokkenheid

Om uw beleggingsstrategie concreet te maken, zal Indosuez Wealth Management u verschillende beheerwijzen voorstellen naargelang de mate waarin u betrokken wilt worden in het dagelijkse beheer: delegatie van het beheer – discretionair beheer –, advies – advisory –, of rechtstreekse toegang tot de markten en beleggingsoplossingen.

Voor welke begeleiding u ook kiest, u kunt rekenen op gespecialiseerd en ethisch advies en evenwichtige oplossingen op maat die gericht zijn op uitmuntende beleggingsresultaten op lange termijn, waarbij we steeds de actuele marktopportuniteiten evalueren en anticiperen op de marktontwikkelingen van morgen. Tegelijk verzekeren wij dat elke belegging voldoet aan de voortdurend veranderende internationale regelgeving.

> Meer informatie over ons discretionaire beheer
> Meer informatie over ons adviesbeheer

  

Een uitgelezen scala van kwaliteitsoplossingen

Wij willen onze cliënten en hun adviseurs de mogelijkheid van gespecialiseerde diversificatie bieden.

Daartoe stellen wij hen gespecialiseerde teams ter beschikking, specialisten in verschillende vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, valuta's en edelmetalen, vastgoed, private equity, levensverzekeringen …

We willen hen ook geselecteerde instrumenten verschaffen. In de belangrijkste vermogenscategorieën, geografische regio's en valuta’s beschikken wij daarom over een hoogwaardig gamma van internationale en grensoverschrijdende oplossingen, die steeds van goede kwaliteit en vaak innovatief zijn.

Deze kunnen intern of extern zijn. Om de veiligheid van een grondige kennis van de activa te combineren met de kansen die de beste specialisten op de markt te bieden hebben, is beleggen voor ons een evenwicht vinden tussen interne en externe producten. We verzekeren systematisch onze eigen due diligence in de voorgaande fases en volgen en controleren de fases die na ons komen.

> Meer over onze beleggingsoplossingen

Terug naar boven