Kredietoplossingen

Krediet, een volwaardige vermogenstool, maakt uw mogelijkheden groter.
Als dat nodig blijkt, staat een team van specialisten van Indosuez Wealth Management tot uw beschikking om snel te reageren met concurrerende oplossingen die passen bij uw vermogensbehoeften.

Krediet voor meer kansen

Bij vermogensbeheer denken we niet direct aan kredieten. Nochtans kan krediet nuttig zijn om het vermogen van onze cliënten op te bouwen en te diversifiëren, in het bijzonder als de rente laag staat.

Door de termijn in te korten, bieden kredieten de mogelijkheid om bepaalde opportuniteiten te grijpen. Ze kunnen ook worden gebruikt om bepaalde vermogensstrategieën te optimaliseren. 

 

Een efficiënt hulpmiddel in diverse vermogenssituaties 

Of u nu een natuurlijk persoon bent of een patrimoniumvennootschap leidt, ons team van specialisten kan u helpen bij het opzetten van kredietverrichtingen met diverse vermogensdoelstellingen:

  • bijvoorbeeld om te profiteren van een financiële hefboom bij de samenstelling van een fondsenportefeuille,
  • een verandering in de kaspositie opvangen, zodat u uw patrimoniale organisatie kunt behouden zonder dat u activa moet verkopen,
  • onroerende goederen of werken financieren of herfinancieren: woongebouwen, verhuurpanden, commerciële gebouwen (kantoren, handelszaken, hotels enz.), in het kader van overnames of vermogensherstructureringen
  • roerende activa financieren: privéjets, boten, verzamelobjecten ...
  • uw financieel vermogen diversifiëren; bijvoorbeeld in het kader van een operatie van het type 'single share financing' (inpandgeving van een lijn van effecten om te investeren in een gediversifieerde portefeuille).

 

Financieringen voor het professionele domein 

We kunnen ook inspelen op de financieringswensen van onze cliënten voor hun onderneming, als ze een rechtstreekse relatie onderhouden met ons bank-adviessegment.

Zo brengen wij financieringsoplossingen aan voor ondernemers of managers in het kader van financieringstransacties (LBO, verkoop, overdracht). Onze kredietspecialisten kunnen hen ook bijstaan bij de uitgifte van garanties (verkoop van ondernemingen, fiscale waarborgen, huurbetalingsgaranties …).

 

Kredieten in valuta en hedges

De financieringen die Indosuez Wealth Management aanbiedt, kunnen worden uitgedrukt in de belangrijkste valuta's en er kunnen tevens grensoverschrijdende kredieten worden geïmplementeerd voor onze 'multi-bookcliënten'.
Ten slotte kunnen we hen indien nodig ook bijstaan in het gebruik van rentedekkingsinstrumenten.

Terug naar boven