Enkele cijfers

Onze onderneming, onderdeel van een grote, beursgenoteerde groep, voert een tweeledige rapportage uit.
Wij meten het financiële analyseren het rendement van de groep van ondernemingen die wij consolideren verschillende entiteiten van de groep, maar ook die van het bedrijfsonderdeel 'Vermogensbeheer' dat wij internationaal runnen voor onze aandeelhouder, de Groep Crédit Agricole S.A.

En in beide gevallen kunnen we positieve resultaten voorleggen

Met een eigen vermogen dat boven de voorzichtigheidsnormen ligt en een rendabele bedrijfsvoering heeft Indosuez Wealth (Group) een gezond financieel profiel, gesterkt door de erkende soliditeit van onze aandeelhouder.

De gegevens ‘Bedrijfsonderdeel’ getuigen op hun beurt van een gunstige dynamiek wat betreft de toevertrouwde activa.

     

DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

CA Indosuez Wealth (Group) heet, op basis van integrale consolidatie 15 dochterondernemingen, die ze elk voor ten minste 50% bezit.

De geconsolideerde rekeningen voor 2018 van CA Indosuez Wealth (Group) hebben betrekking op een periode die overeenstemt met het kalenderjaar.

In toepassing van verordening (EG) nr. 1606/2002 werden ze opgesteld conform de IAS/IFRS-normen en de IFRIC-interpretaties die van toepassing waren op 31 december 2016 en zoals goedgekeurd door de Europese Unie (zogeheten carve-outversie), met toepassing van bepaalde afwijkingen in de toepassing van IAS-norm 39 voor macro hedge accounting.

CA Indosuez Wealth (Group) publiceert geen jaarverslag; haar belangrijkste dochterondernemingen stellen daarentegen wel hun gedetailleerde rekeningen ter beschikking.

  

DE CIJFERS VAN HET BEDRIJFSONDERDEEL VERMOGENSBEHEER VAN DE GROEP CREDIT AGRICOLE

Onze onderneming is niet alleen een groep in de juridische en financiële betekenis van het woord, ze staat vooral in voor alle internationale activiteiten van het bedrijfsonderdeel Vermogensbeheer van de Groep Crédit Agricole S.A., waarvoor wij ook de rekeningen opmaken om de prestaties te meten. 

  

  

Wij publiceren dus de cijfers voor dit alles in het kader van de informatievoorziening aan de aandeelhouders van Crédit Agricole SA.

Deze cijfers omvatten:

  • de geconsolideerde gegevens van CA Indosuez Wealth (Group), enkel voor de activiteit Vermogensbeheer;
  • de activiteiten voor vermogensbeheer die wij coördineren, maar die niet boekhoudkundig geïntegreerd zijn in ons consolidatiebereik:
    • de activiteiten van CA Indosuez Wealth (Miami) (bijkantoor dat volledig in bezit is van Crédit Agricole CIB)
    • de activiteiten voor vermogensbeheer van de entiteit Banco CA Brésil S.A. (dochteronderneming van Crédit Agricole CIB).
Terug naar boven