Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor onze onderneming, die verantwoordelijkheid en de menselijke dimensie van ons handelen in het hart van haar identiteit plaatst, heeft deze uitdrukking grote betekenis.
Onze aanpak op dit gebied is een van de belangrijkste motoren voor onze vooruitgang. Deze aanpak werd reeds in verscheidene vestigingen toegepast en is nauw verbonden met onze dagelijkse activiteit.

Een totaalaanpak gericht op vooruitgang

In al haar werkvelden en in haar interacties met alle stakeholders wil onze onderneming duurzaam ondernemen integreren in haar handelen. Daartoe beschikt ze over een brede en concrete werkwijze die op vijf belangrijke pijlers rust:

  1. Werken aan een sterker vertrouwen in de relaties met cliënten, door opleiding van de medewerkers en door onze ethiek.
  2. Cliënten helpen om hun uitdagingen op het vlak van maatschappij, milieu en solidariteit te overwinnen, door er rekening mee te houden in de analyse van de bedrijfsrisico's en de bevordering van verantwoordelijke beleggingen.
  3. Bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers door te waken over hun inzetbaarheid, de promotie van diversiteit of en de sfeer op het werk.
  4. Bevorderen van de ontwikkeling in de regio’s waar we zijn gevestigd op economisch, cultureel en maatschappij vlak, in het bijzonder door middel van solidariteit en filantropie.
  5. Onze rechtstreekse ecologische voetafdruk beperken waarbij we rekening houden met energie, afval, transport en biodiversiteit.

 

Een transversale benadering

De maatregelen van de verschillende vestigingen worden gecoördineerd in het kader van een transversaal MVO-comité. Naast het netwerk van MVO-contactpersonen telt dit comité vertegenwoordigers van alle functies afkomstig van de verschillende betrokken landen (Frankrijk, Luxemburg, Monaco, Zwitserland, Miami).

De ambitie is om op termijn tot een gemeenschappelijke MVO-aanpak te komen voor al onze vestigingen. Daarnaast willen we filantropie versterken als prioritair actiemiddel vanwege de effectiviteit ervan voor ons en onze cliënten.

> Meer weten over onze filantropische activiteiten

 

Maatregelen voor het thema ‘respect’ in samenwerking met de Groep Crédit Agricole

Onze onderneming volgt in het bijzonder het MVO-programma dat onze aandeelhouder heeft ingesteld.
De Groep Crédit Agricole behoort dus wereldwijd tot de ondernemingen die het beste presteren op dit gebied. Dit blijkt uit het feit dat de Groep Crédit Agricole deel uitmaakt van alle grote MVO-indexen. 

De MVO-aanpak van de Groep Crédit Agricole, FReD, stoelt op respect en is de uitdrukking van een van onze waarden – Persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin, ondernemersgeest in een collectieve dynamiek, toewijding aan relaties en respect. Ze startte in 2012 en steunt op afspraken inzake respect voor de cliënt (Fides), voor de werknemer (Respect) en onze planeet (Demeter).

 

CONCRETE PROJECTEN

FReD vertaalt zich in afspraken die tot uitdrukking komen in concrete projecten en opvolging. De naleving daarvan is overigens een van de evaluatiecriteria van ons management.
Jaarlijks wordt een specifiek actieplan voor Indosuez Wealth Management opgesteld, in overleg met de betrokken teams in het veld. Het betreft zowel transversale als lokale projecten.
De vooruitgang van de projecten wordt geëvalueerd op basis van jaarlijkse rapportage, die regelmatig wordt gecontroleerd door een onafhankelijk bureau.

 

MVO: DE 'INDOSUEZ-PROJECTEN' IN DE FReD-AANPAK

  • Wat betreft respect voor de cliënt spannen we ons in om het belang van de cliënt steeds voorop te stellen. Zo vinden we onder de nieuwe projecten een groot transversaal project om het beheer van de 'suitability' binnen de verschillende vestigingen samenhangender te maken door de classificatie van de producten, de geschiktheidsregels voor cliënten/producten en de omschrijving van de cliëntprofielen te harmoniseren.
  • Wat betreft respect voor de medewerkers wil de onderneming in de eerste plaats de ontwikkeling en de inzetbaarheid van haar medewerkers stimuleren. Onder de recent gestarte transversale projecten vinden we ook programma’s voor transversale ontwikkeling, evenals een participatieve benadering om het nadenken te stimuleren over hoe de onderneming kan omgaan met de menselijke uitdagingen van Wealth Management.
  • Wat betreft respect voor de planeet werken we hard om onze rechtstreekse ecologische voetafdruk te verkleinen. Op dat vlak zoekt elke vestiging de meest geschikte oplossingen om haar energieverbruik te beperken (gebouwen en transport).

 

Diversiteit promoten

Een van de punten waarin we willen uitblinken op het vlak van MVO, is diversiteit.
Die is geworteld in ons DNA: wij hebben immers medewerkers van meer dan 50 nationaliteiten op de 5 continenten. Wij willen deze diversiteit cultiveren door de onuitputtelijke bron van rijkdom die zij oplevert doordat uiteenlopende standpunten op deze manier samenkomen.

Onze inspanningen voor vooruitgang en recente resultaten op dit gebied hebben voornamelijk betrekking op de gelijkheid van man en vrouw, met in het bijzonder een opleidingsprogramma om vrouwelijk leiderschap te versterken.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen stimuleren 

Indosuez Wealth Management spant zich ook in om de cliënten die dat wensen, de mogelijkheid te geven hun maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen op te voeren.

Zo stellen wij onze cliënten, in samenwerking met de analisten van Amundi, voor om hun portefeuilles te evalueren op basis van de SVB-criteria. Deze vernieuwende aanpak ontstond in Zwitserland en wordt nu ook uitgebreid naar de andere vestigingen.

Terug naar boven