Filantropie

Uit traditie en van nature bundelen vermogensbeheer, filantropie en vrijwilligerswerk hun krachten om projecten met maatschappelijk nut te realiseren.
Indosuez Wealth Management ondersteunt vandaag tal van initiatieven, in het bijzonder via twee stichtingen in Frankrijk en in Zwitserland.
In het bijzonder, maar niet uitsluitend.

In navolging van wat de filantropen of mecenassen onder onze cliënten doen en in het verlengde van onze begeleidingstaak willen onze onderneming en haar medewerkers zelf ook graag solidair bijdragen aan de maatschappij en de toekomst van onze planeet.

Filantropie is zeer effectief en is daarom een van de belangrijkste middelen die onze onderneming gebruikt om de wereld beter te maken.

De meeste vestigingen van Indosuez Wealth Management zijn op hun eigen manier betrokken bij de een of andere activiteit van dit type. Allemaal ondersteunen ze lokale of internationale verenigingen die ijveren voor een respectvolle, solidaire wereld: ondersteuning van verenigingen die kwetsbare bevolkingsgroepen helpen of het milieu verdedigen, financiële giften of hulp voor de ontwikkeling van vaardigheden.

> Meer weten over onze MVO-aanpak

 

In Frankrijk: een stichting ten dienste van kwetsbare personen

Het maatschappelijke engagement van Indosuez Wealth Management blijkt in Frankrijk uit de activiteiten van de Fondation Indosuez onder de vleugels van de Fondation de France. Deze instelling, die wordt erkend om haar maatschappelijke relevantie, steunt concrete verenigingsprojecten ten bate van achtergestelde groepen; zowel ouderen als gehandicapten, verslaafde jongvolwassenen of risicojongeren.

De projecten worden vooraf geselecteerd door werknemers op basis van gestandaardiseerde selectiecriteria: het innovatieve karakter van het project, de sterke menselijke dimensie van de verenigingen die de projecten dragen, hun professionaliteit en de relevantie van hun economische model.

Een uitvoerend comité kiest uiteindelijk de geselecteerde projecten en beslist over de toewijzing van gelden. Dat comité bestaat uit gekwalificeerde externe personen die werden gekozen om hun ervaring met hulp aan achtergestelde personen, een vertegenwoordiger van de Fondation de France en vertegenwoordigers van Indosuez Wealth Management.*

 

In Zwitserland: een stichting voor het milieu

Het doel van de Zwitserse stichting is de ondersteuning van projecten met een duurzame en concrete milieu-impact. Ze helpt met name om bossen in stand te houden en te beschermen, maar draagt tevens bij aan economische ontwikkeling in verband met herbebossing en de voorlichting aan de lokale bevolking. De gesteunde projecten illustreren de internationale dimensie van haar activiteiten: bescherming van naaldbomensoorten in China, herbebossingsprogramma in Libanon, verbetering van de leefomstandigheden van een lokale gemeenschap in India door duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen (water, bossen, bodem, teelt …).

Twee complementaire instanties, bestaande uit vrijwillige medewerkers, vormen het bestuur van de stichting: de stichtingsraad, die over de toewijzing van gelden gaat, en het adviescomité, dat de projecten zoekt die 2 of 3 jaar kunnen worden ondersteund en die analyseert en voorselecteert.

 

Handelen in het midden van de gemeenschap

Naast de twee stichtingen ondersteunt elke vestiging van Indosuez Wealth Management initiatieven van lokale partijen.

Dat blijkt uit het voorbeeld van Monaco. De onderneming en haar medewerkers werken samen met lokale verenigingen voor medische, milieu- of liefdadigheidsprojecten, met name via mecenaat om vaardigheden te ontwikkelen.

Zo werken we bijvoorbeeld intensief samen met AMADE Mondiale, een van de eerste internationale verenigingen voor kinderbescherming.

 

Overal spelen medewerkers een vooraanstaande rol

Overal zijn de medewerkers van Indosuez Wealth Management betrokken bij de filantropische projecten van de onderneming, met name via het mecenaat voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Binnen de beide stichtingen zijn het de vrouwen en mannen van Indosuez Wealth Management die de projecten selecteren en in handen nemen.

In Frankrijk werkt 25% van de medewerkers van de onderneming mee aan de activiteiten van de stichting.

In Zwitserland nemen meer dan 200 medewerkers deel aan de Citizens Days, waarbij ze één dag besteden aan hulpprojecten van partnerverenigingen. In 2017 konden er dankzij deze vrijwilligersoperatie, en in het bijzonder via een twintigtal concrete, lokale projecten, 500 maaltijden worden geserveerd aan achtergestelde personen, kon met honderd jonge mensen aan hun maatschappelijke reïntegratie worden gewerkt, werd meer dan 300 kilo kleren ingezameld en werd meegewerkt aan het onderhoud van natuurgebieden.

In Monaco werkten enkele medewerkers mee aan de technische ondersteuning voor microfinancieringen in Mali en Oost-Timor, in het kader van de publiek-private partnership met de regering van het prinsdom.

 

Tal van projectideeën

Gesteund door haar eigen vaardigheden denkt Indosuez Wealth Management na over nieuwe activiteiten om het effect van zijn inspanningen nog verder te vergroten.

Terug naar boven