Een bijzondere combinatie van knowhow voor een unieke roeping

Om echte 'Architects of Wealth' te zijn, ontwikkelt onze onderneming op internationale schaal tal van specialiteiten. We kunnen deze onderverdelen in vijf families van complementaire vakgebieden: cliëntrelaties - financiële expertise - ondersteuning – risico's, compliance en interne controle - bankverrichtingen.

De vakgebieden van de cliëntrelatie

Wealth Managers en assistenten staan klaar voor cliënten in alle regio's waar de onderneming actief is. Zij zijn hun eerste gesprekspartners en beschikken over een grondige kennis van de geschiedenis, situatie en projecten van elke cliënt op het vlak van vermogen, beroep, persoonlijk leven en familie.

Als een dirigent draagt de Wealth Manager, samen met de verschillende experts die hij inschakelt, bij aan de uitwerking van de unieke oplossingen om de globale vermogensorganisatie van elke cliënt te structureren en te optimaliseren.

Hij zorgt voor een uitstekende opvolging en waakt erover dat hij de best mogelijke dienstverlening biedt, afgestemd op de ambities van zijn cliënt.

 

De vakgebieden van financiële expertise

Indosuez Wealth Management is een onderneming die stoelt op overtuigingen. Onze voorstellen zijn gebaseerd op het werk en de visies van grote teams van experts in een breed scala van kennisgebieden. Zij werken samen met de Wealth Managers en zijn toegankelijk voor cliënten vanuit onze vestigingen overal ter hele wereld. Ze dragen bij aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van oplossingen op maat met hoge toegevoegde waarde, om vanuit een totaalvisie en een optimaal vakmanschap te antwoorden op de meest complexe situaties.

Hier spelen twee families van vakgebieden een rol: die voor vermogens- en financiële engineering en die van beleggingsoplossingen.

 

VERMOGENS- EN FINANCIËLE ENGINEERING

Vermogensengineers, juristen, fiscalisten, boekhoudkundige experts, financiële experts, deskundigen in vermogensoverdracht of filantropie komen tussenbeide op verzoek van de Wealth Manager. Zij bedenken en verfijnen, op basis van de specifieke kenmerken en interesses van de cliënt, een strikte en gepersonaliseerde strategie om hem te begeleiden in een internationale en lokale context.

> Meer weten  over deze activiteit

 

BELEGGINGSOPLOSSINGEN

Verschillende teams stellen het palet van diensten en producten aan onze cliënten ter beschikking, aangepast aan hun beleggingsstrategie: discretionair beheer, beleggingsadvies, levensverzekeringen, beleggingsfondsen, valuta's en edelmetalen, gestructureerde producten, private equity, vastgoed, corporate finance.
Ze werken in een open architectuur, waarin ze goed overdachte en door de onderneming beheerde oplossingen combineren met oplossingen van externe beheerders.

> Meer weten over deze activiteit 

 

Ondersteunende vakgebieden

Dankzij hun nauwe relatie met de teams die cliënten bedienen en hun toegang tot de ’best practices’ van de markt, creëren de communicatie-, juridische en personeelsfuncties waarde voor iedereen doordat ze voortdurend anticiperen.

Zij leveren tevens een sterke bijdrage aan de transversale activiteit en waken over de algemene samenhang van Indosuez Wealth Management, met respect voor de specifieke kenmerken van elke locatie. Hun voornaamste doel is het delen van kennis en optimaliseren van processen, met het oog op steeds grotere operationele efficiëntie.

 

De vakgebieden van Risico’s, Compliance en Interne Controle

Deze essentiële teams zijn betrokken bij de kern van de activiteit. Zij staan garant voor de toepassing van het reglementaire kader van onze activiteit. De specialisten van Compliance waken er bijvoorbeeld over dat de wetten en regels voor al onze vestigingen strikt wordt nageleefd; de teams van Risico’s zorgen dat onze verbintenissen juist en correct zijn en die van Interne Controle gaan na of interne normen worden gerespecteerd.

 

De vakgebieden van bankverrichtingen

In onze opzet van Wealth Management hebben bankdiensten de hoogst mogelijke kwaliteit. Indosuez Wealth Management heeft dus mensen die gespecialiseerd zijn in processen en banktransacties en de kwaliteit van de dagelijkse transacties verzekeren.

Onze knowhow op het vlak van bancaire backoffice en IT-diensten is van een vermaarde kwaliteit en is zelfs een volwaardige activiteit op zich geworden; een speciaal team staat vanuit Zwitserland in voor de algemene onderaanneming van deze activiteiten voor andere privébanken.

Terug naar boven