Carrières

Net als ambachtslui streven ook de mensen van Indosuez Wealth Management samen naar uitmuntendheid.

Onze onderneming draagt daar actief aan bij, door haar identiteit en haar maatregelen op het vlak van personeelsbeleid.

Iedereen de kans bieden zijn potentieel te realiseren

Indosuez Wealth Management biedt medewerkers een uitgebreide waaier van professionele mogelijkheden. Dit past eerst en vooral bij het profiel van onze onderneming, dat een breed palet van vakgebieden omvat, maar ook bij het feit dat we tot de Groep Crédit Agricole behoren: deze stimuleert rijke en gevarieerde carrières. Onze geografische verspreiding en de diversiteit van onze teams dragen daar eveneens toe bij: Indosuez biedt iedereen de mogelijkheid om zijn geografische of culturele grenzen te doorbreken en stimuleert zij de samenvoeging van ideeën en innovatie.

Deze internationale cultuur gaat samen met het voordeel van grootschaligheid, maar ook met de menselijke maat. Onze onderneming weet immers dat de unieke knowhow van onze 3110 medewerkers samen, rond gezamenlijke waarden en doelstellingen, de hoeksteen van de uitstekende relaties met onze cliënten vormen.

Dankzij deze bijzondere eigenschappen en de gewoonte om onze teams een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen kan elke medewerker bij Indosuez Wealth Management zijn stempel drukken. Dit is te meer het geval omdat onze ontwikkelingsdynamiek motiverende projecten laat ontstaan en snelle veranderingen mogelijk maakt.

 
Iedereen begeleiden bij de zoektocht naar eigen uitmuntendheid

Ons personeelsbeleid staat iedereen bij in zijn persoonlijke dynamiek. Talent stimuleren, de wens tot persoonlijke ontwikkeling ondersteunen, antwoorden bieden op de behoeften van het moment: zo zetten we iedereen op het spoor naar zijn of haar eigen uitmuntendheid. Deze individuele aanpak, die nauw verbonden is met teamspirit, is de beste garantie voor ons gemeenschappelijk succes. 

> Meer weten

 
Alle expertise van Wealth Management samenbrengen

Als 'Architects of Wealth' brengt Indosuez op geïntegreerde wijze teams samen die sterk zijn in vele verschillende disciplines: bankiers-adviseurs en relatiebeheerders, de beste experts in vermogens- en financiële engineering, beleggingsoplossingen of filantropische programma's, specialisten in bank- of kredietverrichtingen, processen of compliance …

Dankzij deze uitgebreide waaier van vakgebieden bij Wealth Management, verenigd in een transversale en internationale organisatie, kunnen onze medewerkers de uitmuntende dienstverlening bieden waar ze zo trots op zijn. Ze is het resultaat van een allesomvattende visie en een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef.

 
Diversiteit cultiveren

Met een vijftigtal nationaliteiten en bijzonder professionele medewerkers onderscheidt Indosuez Wealth Management zich door de diversiteit van haar personeelsbestand. Wij willen dit pluspunt versterken en diversiteit in al onze vestigingen stimuleren. Daartoe willen we met name het aandeel vrouwen in het management en het hogere management vergroten.

Terug naar boven