INDOSUEZ IN BELGIË

Onze onderneming is al sinds 1895 actief in België. Ze is aanwezig in Brussel, Antwerpen en Gent. Hier wordt onze geschiedenis vervolgd en ondersteunen we onze cliënten, lokaal en internationaal, om hun vermogen duurzaam te beheren.

Zo kunnen we u optimaal dienen, hier en elders.

VAN NATURE INTERNATIONAAL

De gebeurtenissen die meer dan 100 jaar geleden leidden tot het ontstaan van Indosuez Wealth Management, van de oprichting van de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez in 1858 tot de oprichting van de Banque de l’Indochine in 1875, Hebben een internationaal karakter. Vanaf het begin was onze onderneming aanwezig in Europa, Azië en het Midden-Oosten.

 

AL LANGE TIJD GEVESTIGD IN BELGIË

Onze verankering in België is verknoopt met de geschiedenis van de Banque de Suez, waarvan de dochteronderneming Banque du Benelux in 1975 kantoren opent in Luik en Gent. Zij wordt uiteindelijk de Indosuez Bank België en breidt haar aanwezigheid uit naar Brussel, Antwerpen en Kortrijk.

 

GEBOREN UIT DE TOENADERING TUSSEN TWEE ONDERNEMINGEN MET TRADITIE

In 1996 krijgt ons verhaal een nieuwe wending: de Banque Indosuez sluit zich aan bij de Groep Crédit Agricole. In de loop der tijd worden alle in vermogensbeheer gespecialiseerde teams binnen de Groep samengebracht en ontstaat CA Indosuez Wealth Management.

Onze huidige Belgische vestiging is het resultaat van de toenadering tussen twee uitmuntende vermogensbeheerders in 2010: de portefeuillebeheervennootschap CAGP Belgium, dochter van de Groep Crédit Agricole, en de beleggingsvennootschap Dresdner Van Moer Courtens.

Dankzij deze bijzondere geschiedenis zijn we de erfgenamen van een lange traditie van vakmanschap, waardoor onze cliënten hier kunnen profiteren van al onze vermogensbeheerdiensten.

   

TEAMS DIE ZICH WIJDEN AAN VERMOGENSBEHEER

Onze Belgische teams zijn gevestigd in Brussel, Antwerpen en Gent. Ze wijden zich volledig aan vermogensbeheer voor de cliënten van Indosuez Wealth Management.

Onze Belgische teams, multidisciplinair en uitermate gespecialiseerd, begeleiden hier voornamelijk families, vermogende cliënten en ondernemers om hen te helpen bij het beheer, de bescherming en de overdracht van hun vermogen.

Net als elders leveren wij ook diensten aan verenigingen en stichtingen en aan financieel bemiddelaars en onafhankelijke vermogensbeheerders. 

> Wat wij voor onze cliënten doen

 

VERMOGENSBEHEER IN DE STIJL VAN INDOSUEZ

Zowel in België als in de rest van de wereld is vermogensbeheer onze kernactiviteit. Als vertrouwenspartner brengen wij onze missies voor cliënten tot een goed einde in de stijl van Indosuez, op basis van sterke overtuigingen en de opvatting dat voorzichtigheid zeer belangrijk is om rendement te genereren.

Als Architects of Wealth* bieden we onze cliënten een uitmuntende dienstverlening en deskundig advies om de opbouw van hun vermogen en hun beleggingskeuzes te optimaliseren.
We gaan echter nog een stap verder dan traditioneel vermogensbeheer, in het bijzonder door middel van een onberispelijke uitvoering en precisiebankdiensten, zodat we de tevredenheid van onze cliënten bevorderen en bijdragen aan de verwezenlijking van hun persoonlijke ambities.

*Architecten van uw vermogen

 

ONZE VOLLEDIGE EXPERTISE, TOEGANKELIJK VANUIT BELGIË

De toegevoegde waarde van Indosuez Wealth Management is tevens het gevolg van de manier waarop wij zijn georganiseerd: ons bedrijf combineert een internationale dimensie met de menselijke maat. Onze cliënten profiteren daardoor van nabijheid, maar ook van een rechtstreekse verbinding met de teams van ons internationale netwerk.

In onze dienstverlening aan cliënten onderscheiden wij ons door de expertise en ervaring van bankiers-adviseurs die in België zijn gevestigd en een grondige kennis hebben van de plaatselijke omstandigheden, te combineren met de knowhow van diverse experts over de hele wereld. In Brussel beschikken we bovendien over een team dat zich speciaal richt op Fransen die in België woonachtig zijn.

Ter plaatse beschikt onze onderneming over een afdeling voor vermogensengineering, bestemd om cliënten te adviseren over de optimalisatie, structurering en overdracht van hun vermogen. Deze ontwikkelt oplossingen voor hun vragen op het vlak van bedrijfsopvolging, oprichting en bestuur van vennootschappen, maar helpt ook bij kwesties omtrent internationale mobiliteit of bij de aankoop van een tweede woning buiten de Belgische grenzen.

Cliënten kunnen niet enkel rekenen op de competenties van onze plaatselijke teams, maar op al onze expertise op het gebied van Structuring Wealth wereldwijd.

Voor Investing Wealth hebben zij toegang tot ons complete scala aan competenties en oplossingen voor de verschillende beleggingsdisciplines die Indosuez Wealth Management uitoefent: Advisory, discretionair beheer, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, Private Equity, vastgoed, levensverzekeringen, de valutamarkt en de markt voor edelmetalen.

> Meer weten over onze vermogensbeheeroplossingen

 

PARTNER VAN DE TEAMS VAN CREDIT AGRICOLE

Verder werkt Indosuez Wealth Management in België samen met de andere teams van onze Groep Crédit Agricole, zodat cliënten exclusieve toegang genieten tot de uitgebreide middelen en competenties van de groep. We doen met name een beroep op Crédit Agricole CIB, de financierings- en beleggingsbank van de Groep, om ondernemers en bedrijfsleiders te ondersteunen, maar ook op Crédit Agricole Life Insurance Europe in verband met levensverzekeringen en op de regionale kassen van Crédit Agricole voor vastgoed in Frankrijk.

 

EEN SOLIDE AANDEELHOUDER EN EEN ORGANISATIE MET AANZIENLIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE

De toegevoegde waarde van Indosuez Wealth Management is niet alleen te danken aan onze geschiedenis en expertise, maar schuilt ook in onze internationale organisatie en verbondenheid aan een van de grootste bankgroepen ter wereld.

Voor onze vermogensbeheeractiviteiten is onze Belgische vestiging rechtstreeks verbonden aan CA Indosuez Wealth (Europe), de in Luxemburg gevestigde spil van ons Europese bedrijf, waarvan ze een filiaal is.

Haar moedervennootschap is CA Indosuez Wealth (Group), de actieve holding van alle in vermogensbeheer gespecialiseerde entiteiten van de Groep Crédit Agricole. Deze is zelf weer een dochteronderneming van Crédit Agricole CIB, de financierings- en beleggingsbank van de groep.

Ten slotte garandeert ons lidmaatschap van Crédit Agricole – wereldwijd op de 13e plaats en in Europa op de 2e plaats vanwege het niveau van haar Tier 1-kapitaal, rangschikking volgens the Banker in juli 2017 met gegevens van eind 2016 – de nodige stabiliteit aan onze cliënten.

Kortom: onze organisatievorm staat voor soliditeit, openheid, synergie en toegang tot een breed scala aan middelen en expertises.

> Meer weten over de voordelen van onze verbondenheid met Crédit Agricole

 

LOKALE GOVERNANCE EN BESLUITVORMING

CA Indosuez Wealth (Europe) Belgium Branch wordt vanuit Brussel aangestuurd door een algemene directie met ruime bevoegdheden. Ze wordt geleid door Baudouin de Marnix, algemeen directeur en tevens lid van het directiecomité Strategie van CA Indosuez Wealth (Europe), conform onze beginselen voor een federale organisatie

 

EEN VERANTWOORDELIJKE ONDERNEMING

Verantwoordelijkheidsgevoel is een van de kernwaarden van Indosuez Wealth Management. Dit komt tot uiting in het hart van onze bedrijfsvoering, via onze gezamenlijke inspanningen om de vertrouwenspartner van onze cliënten te worden. Hiertoe beschermen we hun belangen en houden we ons aan alle wetten en regels.

> Meer over ons algemeen beleid voor risicobeheersing

Om al onze stakeholders het beste te kunnen bieden, spannen we ons daarnaast in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het kader van de op respect gerichte ‘vooruitgangsaanpak’ van de Groep, wereldwijd een van de best aangeschreven instellingen wat dit onderwerp betreft.

Bovendien ondersteunen onze onderneming en ons team, net als overal ter wereld, Belgische verenigingen die lokale hulp aan zieke kinderen, onderwijs voor vrouwen en gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen overal ter wereld bevorderen.

> Ontdek onze wereldwijde MVO-aanpak

   

Jaarlijks verslag 2018  (EN)

Terug naar boven